Coi ngày chôn cất trong tháng 1 năm 2022

Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường mà ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên việc xem chọn ngày chôn cất hay tính ngày giờ trùng tang dựa theo tuổi người mất là vô cùng quan trọng. Nhằm sớm hóa giải tránh đi hiện tượng trùng tang. Để người chết sớm được siêu thoát, mang lại may mắn cho thân nhân của họ. Dưới đây là danh sách những ngày chôn cất tháng 1 năm 2022 tốt nhất.

Hướng dẫn xem ngày tốt chôn cất an táng theo tuổi

Chọn tháng, năm muốn xem ngày tốt chôn cất (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt chôn cất, an táng tháng 1 năm 2022

Bên cạnh việc xem ngày giờ khâm liệm, tính trùng tang, v.v. thì việc coi ngày chôn cất là quan trọng. Nhằm giúp người mất được siêu thoát, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hanh thông. Cụ thể sau đây là danh sách các ngày tốt để chôn cất tháng 1 năm 2022:

Thứ Dương lịch Âm lịch Giờ tốt
Thứ Bảy Dương lịch: 1/1/2022 Âm lịch: 29/11/2021
Ngày Giáp Dần
Tháng Canh Tý
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Hai Dương lịch: 3/1/2022 Âm lịch: 1/12/2021
Ngày Bính Thìn
Tháng Tân Sửu
GiờDần (3h - 5h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Sáu Dương lịch: 7/1/2022 Âm lịch: 5/12/2021
Ngày Canh Thân
Tháng Tân Sửu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Bảy Dương lịch: 8/1/2022 Âm lịch: 6/12/2021
Ngày Tân Dậu
Tháng Tân Sửu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Hai Dương lịch: 17/1/2022 Âm lịch: 15/12/2021
Ngày Canh Ngọ
Tháng Tân Sửu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Năm Dương lịch: 20/1/2022 Âm lịch: 18/12/2021
Ngày Quý Dậu
Tháng Tân Sửu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Bảy Dương lịch: 29/1/2022 Âm lịch: 27/12/2021
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Tân Sửu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Thứ Hai Dương lịch: 31/1/2022 Âm lịch: 29/12/2021
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Sửu
GiờTý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)

Thông qua nội dung trên bạn đã biết được ngày chôn cất tháng 1 năm 2022. Thông qua đó bạn dễ dàng tìm được ngày tiến hành chôn cất người mất. Giúp họ dễ siêu thoát, tránh đi tai họa cho người thân còn sống.